Krpanje stakla

Na modernim automobilima stakla se promatraju kao dio sigurnosne opreme, i njihova pravilna ugradnja i eventualni popravak izrazito su bitni. Danas, uz upotrebu moderne tehnologije, moguće je popraviti staklo i vratiti mu jednaku čvrstoću i razinu sigurnosti putnika kao i prije nastanka oštećenja.
Kada uočite pukotinu na staklu, najvažnije je odmah reagirati.

Krpanje stakla  je postupak koji se koristi za saniranje manjih pukotina na prednjem vjetrobranskom staklu. Postupak se sastoji od detaljnog čišćenja i fine obrade pukotine, zatim se uz pomoć specijalne aparature ubrizgava prozirna smola koja popunjava pukotinu i čini je gotovo nevidljivom.

Autoservis Putarek by Dragan Valjak.