Testiranje akomulatora

Testiranje stanja ispravnosti akumulatora,alternatora i elektro-pokretača pomoću specijalne opreme.

Autoservis Putarek by Dragan Valjak.