Kategorija: Eko test

Eko test

U koliko vozilo ne udovoljava kriterijima na eko testu ono neće moći proći tehnički pregled dok se ne otklone nedostaci koji izazivaju takvo stanje. Kriterij ispitivanja na eko testu nije isti za sve automobile, jer je posve jasno da se stariji automobili sa karburatorom po tehničkim karakteristikama ne mogu mjeriti sa automobilima novijeg godišta u […]

Saznajte više

Autoservis Putarek by Dragan Valjak.